Prima pagina

Prima casa

Despre programul prima casa

Prima casa 2 - diferente si caracteristici


Diferente si caracteristici ale programului Prima Casa 2

Programul PRIMA CASA 2 definit ca program guvernamental are urmatoarele caracteristici fata de programul PRIMA CASA:

Tipul de proprietate pe care beneficiarii o pot achizitiona in cadrul programului:

 • locuinta finalizata
 • locuinta care urmeaza sa se construiasca
 • locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.

Conditii de incadrare ale beneficiarilor la acest program sunt:

 • nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane indiferent de modul in care a fost dobandita;
 • nu are in derulare un credit ipotecar;
 • sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor.

Suma garantata de stat pentru credite destinate executiei de locuinte in cadrul programului, este dupa cum urmeaza:

 • pentru construirea de locuinte de catre beneficiari individuali in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L., in limita unui plafon individual de 70.000 de Euro.
 • locuint existente, finalizate pana la data intrarii in vigoare a actului modificator, pentru care actul de receptie care certifica acceptarea si preluarea lucrarilor in vederea acordarii in folosinta beneficiarilor a fost semnat pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv cele construite si date in exploatare prin programele derulate de A.N.L. pana la aceasta data, cu un plafon individual de 60.000 Euro.
 • locuinte aflate in diverse stadii de executie, cu un plafon individual de 60.000 Euro.
 • locuinte care urmeaza sa fie achizitionate dupa finalizare, construite in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L. in baza autorizatiilor de construire eliberate pana la aceasta data, cu un plafon individual de 70.000 Euro.
 • pentru construirea de locuinte de catre beneficiari organizati in asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari, in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotararii, in limita unui plafon individual de 75.000 de Euro.

Se urmareste incurajarea asocierii persoanelor fizice (minimum 7) in vederea construirii de locuinte noi in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotararii, ffind propusa ca limita maxima pentru acordarea de garantii individuale prentru fiecare benefiar asociat sa fie de 75.000 Euro. Acest tip de garantii sunt menite sa raspunda cerintelor speci- fice manifestate de o anumita categorie de persoane fizice care nu doresc sa achizitioneze o locuinta de tipul celor existente in ofertele dezvoltatorilor imobiliari, avand in acelasi timp resursele necesare pentru a se asocia in vederea construirii unor locuinte noi, de regula construite in proiecte de mai mica anvergura.

Din practica de pana acum a acordarii garantiilor de stat au rezultat unele dificultati in aplicarea dispozitiilor referitoare la finantarea garantata, determinate de existenta unor diferente intre modul de calcul al garantiei avand la baza valoarea de evaluare (uzitat de mandatarul statului F.N.G.C.I.M.M.) si modul de calcul al finantarii, care are la baza valoarea de achizitie (uzitat de finantatorii participanti in program), care justifica aprobarea unor modificari ale definitiei finantarii garantate in sensul clarificarii textului, dupa cum urmeaza:.

 • in cazurile in care valoarea evaluata este mai mica decat pretul vanzarii, inscris in antecontractul de vanzare-cumparare, atunci beneficiarul ar primi o garantie mai mica decat valoarea finantarii, ceea ce este contrar dispozitiilor si scopului programului, care urmareste ca garantia sa acopere integral finantarea (principalul);
 • in cazurile in care valoarea rezultata in urma evaluarii este mai mare decat pretul vanzarii, beneficiarul ar primi o garantie de o valoare mai mare decat finantarea, ceea ce nu poate fi acceptat.

Se propune astfel o formula de determinare a valorii garantiei, in concordanta cu cea rezultata din raportul de evaluare si cu valoarea maxima admisa de lege de 60.000 euro/garantie acordata prin program, 70.000 euro/garantie, respectiv 75.000 euro/garantie, care sa acopere toate situatiile aparute in practica si care sa asigure si concordanta cu normele interne ale finantatorilor, care prevad ca institutiile de credit nu pot finanta mai mult de 95% din valoarea evaluata a unei locuinte.
In ceea ce priveste propunerea de introducere a unui nou criteriu de eligibilitate constand in obligativitatea ca locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului sa se incadreze in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica, aplicabil incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, facem urmatoarele precizarii:

Potrivit Legii nr. 372/2005, "performanta eneregtica a cladirii" este definita ca "energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se in considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplsarea cladirii in raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si in fluenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;"

Legea stabileste conditii cu privire la:

 • cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
 • aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
 • aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor lucrari de modernizare;
 • certificarea energetica a cladirilor;
 • verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare din cladiri si, in plus, evaluarea instalatiilor de incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.

Conditii de inscriere in program

 • nu trebuie sa detina locuinta, individual sau impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane indiferent de modul in care a fost dobandita aceasta proprietate;
 • nu are in derulare un credit ipotecar;
 • indeplinesc conditiile impuse de banca;
 • au un avans de 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul este mai mic sau egal cu 60000 euro, sau 3000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al proprietatii daca aceasta depaseste 60000 euro.

Pasii necesari inscrierii

 • Depunerea cererii de finantare
 • Analiza situatiei financiare a solici- tantului, conform normelor bancare
 • Solicitarea garantiei la Fondul de Garantare
 • Analiza solicitarii garantiei la Fondul de Garantare
 • Acordarea garantiei catre banca de catre Fondul de Garantare
 • Aprobarea dosarului clientului
 • Inscrierea ipotecii, de catre banca, pe numele statului.

Bugetul necesar

Mai jos, avem si un calcul estimativ privind salariul de incadrare care a fost valabil pentru varianta initiala a programului Prima Casa;

Pentru o familie formata din 3 persoane, la un credit pe 25 de ani, cu dobanda de 5.3% aveam:

  • Credit
  • Rata
  • Salariul NET
  • 30.000 Eur
  • 756 Ron
  • 2.160 Ron
  • 35.000 Eur
  • 882 Ron
  • 2.370 Ron
  • 40.000 Eur
  • 1.008 Ron
  • 2.580 Ron
  • 55.000 Eur
  • 1.390 Ron
  • 3.217 Ron

Contact sediul central

Coldwell Banker Headquarters

Coldwell Banker Affiliates of Romania S.R.L.

Date fiscale: RO19307112, J40/8716/16.07.2015

Cont: RO68BREL0002000941290101, Libra Bank

Str. Alexandru Serbanescu, nr. 87, Hotel Phoenicia, mezanin, Sala Ambasador, Sector 1, Bucuresti

Tel: 021 200 39 39
Fax: 021 200 39 37

office.cbar@coldwell-banker.ro


Detalii agentii

© 2007-2010 Coldwell Banker Affiliates of Romania. Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, Coldwell Banker Previews International and the logos are pending or registered trademarks licensed to Coldwell Banker Affiliates of Romania. Each Office is Independently Owned and Operated.

Lorem ipsum.